Lễ giỗ 343 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

  Lễ giỗ 343 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

  Lễ giỗ 343 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

  Lễ giỗ 343 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn
  2018 Copyright © Điêu Khắc Thiên Quang. Web Design by Nina.vn
  Online: 11   |   Tuần: 2857   |   Tổng: 6565529
  Zalo